عسل آبی رنگ

در سالهای گذشته مشکل جدی برای زنبورداران در سراسر دنیا به وجود آمده است که دلایل عمده ای دارد. از جمله این مشکل ها میتوان به روی آوردن عسل به منابع غیر طبیعی و البته ناسالم اشاره کرد. چندین سال قبل زنبورداران منطقه ای در فرانسه به نام آلزاس که سهم زیادی در تولید عسل فرانسه دارد که دارای 2500 زنبوردار و 35000 کلنی زنبور عسل میباشد که هزار تن از سهم تولید کل فرانسه که حدود بیست هزار تن است را دارا میباشد با عسلی با رنگ های غیر معمول مواجه شدند که باعث ترس و نگرانی شد. عسل برداشت شده به رنگ آبی بود که پس از مطلع کردن ادارات مربوطه به دنبال دلیل این اتفاق رفتند.پس از مدتی تحقیق مشخص شد که زنبورها از زباله و پسماند یک شرکت بزرگ شکلات و اسمارتیز سازی به نام (ام ام) تغذیه میکنند .این امر در حال حاضر به دلیل تغییرات اقلیمی در حال گسترش است. هر چند که این شرکت گفته است که در حال حاضر از روش های تازه ای برای شستن و نگهداری ظروف استفاده میکند و این کار در فضای بسته انجام میگیرد تا از ورود زنبورهای گرسنه برای نوشیدن مواد جلوگیری کنند اما در دیگر نقاط هم امکان تکرار این اتفاق وجود دارد.

مطالب مرتبط:

فیلم فراتر از عسل

در طول پانزده سال گذشته جمعیت انواع گونه های زنبور...

زنبورداران استرالیا کندوی انقلابی ابداع کردند

پدر و پسر اهل استرالیا پس ازسال‌ها تنها با شیرآب...

چشم کندو پروژه ی انقلابی کنترل از راه دور زنبور

پروژه ی چشم کندو توسط کمپانی کلترونیکس از ماه نوامبر...