ژله رویال ساخت کشور مالزی(٢)

0 نظر
موجود

توصیف محصول

ژله رویال که در فارسی به آن شاه انگبین نیز گفته میشود نوعی ماده غذایی است که توسط زنبور های عسل تولید میشود و لارو های زنبورعسل تا چهارمین روز عمر خود از این ماده تغذیه میشوند پس از آن مخلوطی از عسل و گرده جایگزین میشود. در کندوی زنبور عسل تنها ملکه تا آخر عمر از ژله رویال استفاده میکند که تاثیرات این ماده در ملکه کاملا مشهود است.ملکه 50 برابر زنبور کارگر عمر و اندازه آن دوبرابر زنبور کارگر میباشد.

این نمونه ساخت کشور مالزی میباشد و کیفیت قابل قبولی را دارا میباشد و کاملا مناسب مصارف انسانی است.