چک مایت

  • چک مایت

    تماس بگیرید

    چکمایت نوار برای کنترل کنه واروا میباشد که ساخت کشور آمریکا تحت نظر شرکت آلمانی بایر است و فوق العاده بر روی این کنه تاثیر گذار است.
    ماده موثر در آن کومافوس است
    چک مایت کشندگی بالایی دارد و در بین زنبورداران ایران محبوبیت نسبی دارد .نمونه های تقلبی آن در بازار متاسفانه این روزها بسیار زیاد شده است.