فابکوزین

  • فابکوزین

    تماس بگیرید

    فابکوزین یکی از داروهای ضد کنه واروا است.این دارو ساخت کشور اردن است و در قوطی های ۲۵۰ میلی لیتری تولید میشود. ماده موثر در این دارو امیتراز میباشد.فابکوزین بسیار حساس و خطرناک است و در موقع مصرف باید موارد ایمنی را کامل رعایت کرده و از مصرف زیاد آن پرهیز کرد.استفاده از عینک،ماسک موادشیمیایی و دستکش حتما الزامی است.