آپیستون پلوس

 • Out Stockضد کنه آپستون پیوس (آپستون پلاس)Quick View

  آپستون پیوس

  23,000 تومان

  بسته آپستون پلاس حاوی ده نوار میباشد.ماده موثر این دارو فلووالینات با پایه فعال کومافوس است.
  آپستون پلاس ساخت کشور فرانسه میباشد.
  نحوه مصرف:مانند اکثر داروهای ضد کنه استفاده از این دارو بدلیل وجود آن بصورت نوار بسیار آسان است .برای کندوهای بالای5 قاب از دو نوار استفاده میکنیم وبرای کندوهای کمتر از 5قاب استفاده از یک نوار کافیست.