زنبورداران استرالیا کندوی انقلابی ابداع کردند

پدر و پسر اهل استرالیا پس ازسال‌ها تنها با شیرآب وکندوی پلاستیکی سیستمی رابرای جمع آوری عسل اختراع کردند که در24ساعت پیش ازیک میلیون دلارفروش کردند. این کندوشامل سلول های پلاستیکی می باشدکه قبل ازاین که زنبورعسل آن راباموم پلمپ کندعسل به جریان می افتدوازشیرمتصل به کندوسرازیرشده ومستقیما داخل شیشه بسته بندی می‌شود.

اختراع پدروپسرزنبوردارکه تصورمی شوداولین کندو درجهان است که اجازه می دهدعسل تازه بدون نیازبه برهم زدن آرامش داخلی کندوبدون خطر نیش وتلفات جمع آوری می شود ومزیت دیگری که داردعسل بدون موم ونیازبه ونیازبه تصفیه آماده مصرف است.سرواندرسون وپدرش استوارت پس ازآن که یک دهه پول ازدوستان خود قرض می گرفتندوصرف ساختن این ایده می کردند به گفته ی خودشان بالاخره موفق به ساختن کندوی انقلابی شدند.

این دو با فروش آنلاین اختراع خود دریک سایت در24ساعت توانستند مبلغی بالغ بر7/1میلیون دلارکه البته این موفقیت برای آن ها غیرقابل باور بود. سرواندرسون 34ساله یک موسیقیدان که خود را مهندس حیاط خلوت توصیف میکند میگوید: حدود یک دهه پیش بود که به این فکر افتادم که باید راهی برای آسان شدن کار زنبوردار از جمله عرق کردن در جلوی افتاب سوزان و نیش زنبور و جلوگیری از تلفات وارد شده به ان باشد هر چند در ابتدا ایده ی مسخره به نظر میرسید اما با کمک پدرم ایده را عملی کردیم. در ابتدا تمامی اختراعات ثبت شده را جستجو کردیم که تنها یک مورد تقریبا مشابه وجود داشت که در سال 1920 ثبت شده بود که از آن کمک گرفتیم و ایده ی خود را کامل تر کردیم.
این دو امیدوارند که با افزایش تولید خود به بازار های اروپایی و آمریکا راه یابند.

مطالب مرتبط:

عسل آبی رنگ

در سالهای گذشته مشکل جدی برای زنبورداران در سراسر دنیا...

چشم کندو پروژه ی انقلابی کنترل از راه دور زنبور

پروژه ی چشم کندو توسط کمپانی کلترونیکس از ماه نوامبر...

فیلم فراتر از عسل

در طول پانزده سال گذشته جمعیت انواع گونه های زنبور...